Η VAEV και οι εταίροι του έργου RESTORE συναντήθηκαν στις 17 και 18 Ιανουαρίου και πραγματοποίησαν μια τρίτη συνάντηση μεταφραστικού έργου ??

Home Νέα Η VAEV και οι εταίροι του έργου RESTORE συναντήθηκαν στις 17 και 18 Ιανουαρίου και πραγματοποίησαν μια τρίτη συνάντηση μεταφραστικού έργου ??