Το RESTORE είναι ένα διετές έργο με κύριο στόχο να αναδείξει την ανάγκη πολιτικής δέσμευσης των ενηλίκων Ρομά στις τοπικές τους κοινότητες, φέρνοντάς τους πιο κοντά στις αξίες της ΕΕ και στις ιδέες της ενότητας και της ποικιλομορφίας.

Χάρτες E-civic

Πλατφόρμα E-learning

Πρόσθετο υλικό

Αποκτήστε πιστοποίηση με τα προγράμματά μας

Το πλαίσιο της ΕΕ για την περίοδο 2020-2030 τονίζει ότι η προσέγγιση των τριών πυλώνων (ισότητα, ένταξη και συμμετοχή) μπορεί να στηρίξει την ενεργό συμμετοχη των κοινοτήτων των Ρομά, καθώς και να ενισχύσει τη δημοκρατική συμμετοχή στις χώρες τους.

Το έργο RESTORE προωθεί την συμμετοχή των ενηλίκων Ρομά στις τοπικές τους κοινότητες, φέρνοντάς τους πιο κοντά στις αξίες της ΕΕ και στις ιδέες της ενότητας και της ποικιλομορφίας.