ПРОЕКТОТ РЕСТОРЕ

Обезбедеување на социјални патишта за Ромите

РЕСТОРЕ е проект на ЕУ заинтересиран да го зајакне демократското учество на Ромите во ЕУ. Се е за зајакнување на ромските малцинства!

Развиени се 5 модули!

  1. Антициганизам и дискриминација
  2. Основни права и одговор на насилството
  3. европски вредности
  4. Учество на Ромите во демократските процеси
  5. Алатки и методи на граѓански ангажман на Ромите

Ајде да научиме за нив да правиме неколку квизови!